Om
Erisma

Erisma Technologies startades i Malmö 1998 av två unga dataingenjörer, bröderna Jörgen Tern och Mikael Nilebacke. Året dessförinnan hade handdatorn Palm Pilot lanserats. Den nya mobila tekniken gjorde det möjligt att digitalisera och automatisera en stor del av den information och dokumentation som servicepersonal tidigare hanterade med penna, papper och pärmar.

Program för servicetekniker

Erismas första mobila produkt var en programvara som underlättade arbetet för ett skånskt kylföretag. Lösningen gjorde att kyltekniker kunde återrapportera sina jobb direkt i Palm-handdatorer redan ute på fältet. Systemet lanserades 1999 och blev starten på företagets etablering som leverantör inom mobila lösningar.

Systemet fick snart en uppföljning av en serie med fyra program som underlättade för företag: Nu-serien med körjournalshantering (Tripp Nu), tidrapportering (Tid Nu), orderupptagning för säljare (Order Nu) samt uppdragshantering (Uppdrag Nu).

Erismas mobila programvara innebar en väsentlig förenkling jämfört med den pappersdokumentation som tidigare hade varit standard för teknikerna ute på fältet. Genom att dessutom integrera dem med befintliga affärs- och lönesystem kunde mängder av dubbelarbete elimineras.

Ett system för alla behov

Under 2005 kombinerades alla Erismas produkter ihop till ett enda system där Uppdrag Nu blev den centrala kärnan. Det var inte bara ett komplett system för uppdragshantering, utan också tillräckligt flexibelt för att kunna användas av företag i olika branscher. Programmet utvecklades kontinuerligt under de kommande åren, bland annat för att vara kompatibelt med de ledande affärssystemen på marknaden.

Mobigo och den mobila revolutionen

Det stora genombrottet för den mobila tekniken skulle komma med Apples lansering av den första smartmobilen iPhone sommaren 2007. Med detta startade en ny våg av mobil tillgänglighet som skulle innebära ett lyft för Erismas teknik.

För att bättre spegla de nya mobila möjligheterna i programmet bytte Uppdrag Nu namn till Mobigo 2009. Året därpå lanserades Mobigo Mobile – den nya mobila klienten med stöd för Android, Iphone, Ipad och andra surfplattor.

Erisma idag

Mycket har förändrats sedan Erisma startade 1998, men vissa saker är sig lika. Bröderna Jörgen Tern och Mikael Nilebacke är fortfarande lika djupt delaktiga i utvecklingsarbetet och kodskrivningen som då, parallellt med att de leder bolaget vidare mot nya marknader och möjligheter.

Erisma Technologies har idag en enda produkt som bolaget äger, utvecklar, supportar och förvaltar.

Mobigo är ett servicesystem för företag med personal i fält. Produkten är resultatet av många års arbete tillsammans med Erismas kunder och har gått igenom flera teknikskiften med olika mobila enheter: (PDA/handdatorer, mobiltelefoner och surfplattor) samt operativsystem (PalmOS, PocketPC/Windows Mobile, Android och iOS).

Mobigo säljs och levereras av återförsäljare och partners runt om i världen. Tack vare detta kan Erisma Technologies fortsätta att fokusera på sin affärsidé: att vidareutveckla Mobigo till att bli en ännu bättre produkt för servicepersonal ute på fältet.